Adja meg adatvédelmi beállításait

Marketing

A weboldal „feltétlenül szükséges” és „teljesítményhez kapcsolódó” cookie-kat használ. Azok a cookie-k, amelyek technikailag nem feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Az ilyen típusú cookie-k csak akkor használhatók, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többet Tudjon meg többet


Visszavonás

Az alábbi linken: Adatvédelmi beállítások bármikor visszavonhatja a hozzájárulását, mely módosítás a visszavonástól lép hatályba. További információért kattintson az alábbi linkre: Cookie tájékoztató.

Itt módosíthatja az adatvédelmi beállításait

Összes cookie letiltása: Amennyiben szeretné letiltani az összes cookie-t, kérjük nyissa meg böngészője beállításait, majd tiltsa le a cookie-k használatát. Kérjük vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők.

Kérjük a jelölőnégyzetbe kattintva adja meg nekünk hozzájárulását vagy vonja vissza azt.

A weboldal „feltétlenül szükséges” és „teljesítményhez kapcsolódó” cookie-kat használ. Azok a cookie-k, amelyek technikailag nem feltétlenül szükségesek a weboldal működéséhez, lehetővé teszik számunkra, hogy jobb felhasználói élményt és egyedi ajánlatokat (marketing cookie-kat és nyomkövető mechanizmusokat) nyújtsunk. Az ilyen típusú cookie-k csak akkor használhatók, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult: Tudjon meg többet Tudjon meg többet
További információért kattintson az alábbi linkre: Cookie tájékoztató.

Általános Használati Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Általános Használati Feltételekben foglaltakat www.hpeedu.hu weboldal használatával elfogadja.

1. Kik vagyunk?

A Hewlett-Packard Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., cégjegyzékszáma: 01-09-904183, adószáma: 14445710-2-44, e-mail: hpe.hungary@hpe.com) - továbbiakban: Társaság - a www.hpeedu.hu weboldal - a továbbiakban: Weboldal - tulajdonosa.

2. Weboldal célja

A Weboldalon az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

  • A Weboldalon lehetősége van a Társaságunk által szervezett, illetve nyújtott oktatási szolgáltatásainak megrendelésére az ebből a célból kialakított regisztrációs felületen adatainak megadásával. Felhívjuk a figyelmét, hogy a regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésével kapcsolatban az oldalon található adatkezelési tájékoztató (Privacy Statement) ad bővebb felvilágosítást. Az oktatási szolgáltatásainkról pedig kérjük, hogy weboldalunkon elérhető ’HPE oktatási szolgáltatások általános szerződéses feltételeit’ figyelmesen olvassák el.
    Felhívjuk az oldalt használók figyelmét, hogy a sikeres megrendelésről, jelentkezésről, azaz a regisztrációról (a továbbiakban: regisztráció) minden esetben visszaigazoló levelet (email-t) küldünk.

    Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes hivatkozások, bannerek más szolgáltatók weboldalára irányíthatják Önt, mely weboldalak tőlünk függetlenül működnek, így annak működésére semmilyen ráhatásunk nincsen, így annak tartalmáért és adatkezelési mechanizmusáért a felelősségünket kizárjuk.

3. Szerzői jog

A Weboldal a Társaság saját fejlesztésű egyedi alkotása, a Weboldal és az azon található minden tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás (mű) szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak.
A Weboldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és feljogosított használója a Társaság.
A Weboldal látogatója jogosult rendeltetésszerűen használni a Weboldalt, de a Weboldal bármely módon történő felhasználására kizárólag a Társaság jogosult engedélyt adni, mely engedélyt előzetesen, írásban kell a Társaságtól megkérni.

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó a Weboldal tartalmának egyes részeiről - kizárólag saját felhasználás céljából - másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját sem közvetlenül, sem közvetve nem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a Weboldal így többszörözött részének további felhasználására - így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A Weboldalon található cikkekre mutató link más weboldalon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a weboldalon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.
A Weboldalon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika - a fenti bekezdésben nem említett eseteken kívüli - felhasználása kizárólag a Társaság írásbeli engedélyével és külön díjazás ellenében lehetséges. A Társaság a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatban vagy erre irányuló megállapodásban mond le, ilyen nyilatkozat vagy megállapodás hiányában a Társaság díjazásra jogosult.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal jogosulatlan felhasználása büntető és polgári jogi következményeket vonhat maga után. A Társaság jogosult a jogsértővel szemben jogszerűen fellépni és különösen, de nem kizárólag a jogsértő magatartás abbahagyását kérni, jogi úton igényét érvényesíteni, a kárának megtérítését kérni.

4. Felelősség

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon található tartalmak, információk vagy bármely adatok, képek, videók, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. Társaság - a jelen Általános Használati Feltételek 2. pontjában foglaltakat is figyelembe véve - kizárja felelősségét a Weboldalon elhelyezett információk, adatok, képek, videók vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért.

Társaság nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Weboldalára történő belépésből vagy a Weboldal használatából, vagy a Weboldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt. A Weboldal használója tudomással bír arról, hogy a Weboldalt és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja. A Weboldal felhasználója kizárólagosan felel az általa a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok által történő jogszerű felhasználásáért.

5. Kapcsolódó tartalmak

A Weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes weboldalakhoz, így különösen a hirdetőkhöz vagy egyéb szolgáltatókhoz, közösségi oldalakhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
A kapcsolódó weboldalakhoz a Társaság csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a weboldalakért, vagy az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért.

6. Záró rendelkezés

Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon előzetes figyelmeztetés nélkül és, hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze át.
Jelen Általános Használati Feltételeket a Társaság jogosult egyoldalúan bármikor módosítani, kérjük erről mindig tájékozódjon.

A Weboldalon keresztül átadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az Adatkezelési tájékoztató és a Cookie (süti) tájékoztató tartalmazza. Felhívjuk figyelmét e tájékoztatók elolvasására is.

Budapest, 2020. március 25.